Ontwikkelaar & Ontwerper

Dit webshop is ontwikkeld en ontworpen door Ali Özyurt, voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail en mobiele nummer.

E-mail: a.ozyurt61@gmail.com

Mobiele nummer: 06 419 145 54 

Alles wat zich op deze website bevindt mag niet verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd datasysteem of openbaar gemaakt worden, in welke vorm of wijze dan ook, hetzij fotokopieën, opnamen, elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patisserie Antep.
Copyright © 2014 | Designed by Ali Özyurt